Affordable Access

Uruguay Anlaşmalarının Tarifeler Ve Tarife Dışı Engellerde Yarattığı Değişikliklerin Dünya Ticaretine Etkileri

Authors

Abstract

Bilindiği gibi GATT(General Agreement on Tariffs and Trade)''ın Uruguay Görüşmeleri sonucunda imzalanan anlaşmalar dünya ticaretinin işleyişini etkileyecek önemli düzenlemeler içermektedir. Günümüz itibari ile Dünya Ticaret Örgütü’ne(WTO) üye 132 ülke bu anlaşmalarla bağlıdır. Bu makalede öncelikle Uruguay Anlaşmalarını oluşturan alt anlaşmalarla getirilen düzenlemelerin ana prensiplerine yer verilmiştir. İkinci olarak, Uruguay Görüşmeleri sonrasında özellikle gelişmiş ülkelerin tarife ve tarife dışı engel yapılarında meydana gelen değişiklikler özetlenmiştir. Son olarak, anlaşma hükümlerinin gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretlerinin akışında ve yapısında meydana getirmesi olası değişiklikler ortaya konmaya çalışılmıştır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments