Affordable Access

Toma Arhiđakon, Historia Salonitana. Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić, povijesni komentar Mirjana Matijević-Sokol, studija Toma Arhiđakon i njegovo djelo Radoslav Katičić, Književni krug, Split, 2003, XXII + 532 str., (Biblioteka Knjiga Mediterana, 30)

Authors
Publisher
ISHA Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

71 Ivan Basić povijest i povijest umjetnosti Toma Arhiđakon, Historia Salonitana. Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić, povijesni komentar Mirjana Matijević-Sokol, studija Toma Arhiđakon i njegovo djelo Radoslav Katičić, Književni krug, Split, 2003, XXII + 532 str., (Biblioteka Knjiga Mediterana, 30) Sažimajući 1976. godine u svojoj sintezi kasnoga hrvatskog srednjovjekovlja gledišta o Povijesti salonitanskih i splitskih prvosvećenika splitskoga arhiđakona Tome iz 13. st., Nada Klaić je ovaj spis ocijenila kao »najbolje povijesno djelo na istočnoj jadranskoj obali u razvijenom srednjem vijeku«.1 Uz spis cara pisca De administrando imperio i Ljetopis popa Dukljanina, Historia Salonitana (dalje: HS) uistinu je jedan od temeljaca naše spoznaje o srednjovjekovnom razdoblju hrvatskoga povijesnog prostora. Spomenuta djela čine elementarno trojstvo povijesnih izvora o koje se upire hrvatska medievistika. Ipak su u slučaju HS povjesnici sve do sada bili zakinuti za mjerodavno kritičko izdanje. Stoga je ovo dugo očekivano izdanje za hrvatsku povijesnu znanost od prvorazrednog značenja, pa će i ovdje mu posvećen osvrt biti nešto opsežniji. Na početku ćemo reći nekoliko riječi o izdanjima Tomina djela, kako bismo time ukazali na važnost ovog izdanja.2 Isto tako, spis poznat pod nazivom Historia Salonitana Maior (dalje: HSM) bit će razmatran jedino u slučajevima kada neposredno tangira problematiku rukopisne predaje i izdanja Salonitanske povijesti i/ili njegove recepcije. Editio princeps Tomina djela ujedno je prijelomno povjesničarsko djelo oca hrvatske historiografije Ivana Lučića - De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex; Lucius je u dodatku (Rerum Dalmaticarum scriptores) svojoj knjizi, uz ostala skupljena vrela, otisnuo i tekst HS, po vatikanskom kodeksu.3 Kada je 1668. godine tiskano ponovljeno izdanje De Regno... s Lučićevim korekturama cjelokupnog teksta objavljene su i korekt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F