Affordable Access

Borba njemačke katoličke omladine proti sportskom materijalizmu

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

282 Borba njemačke katoličke omladine proti sportskom materijalizmu. Borba njemačke katoličke omladine proti sportskom materijalizmu (Vidi broj 4. str. 230 — 233). 3. Uzgoi u stidljivosti. a) Što je stidljivost. Sveti Toma ovako govori o stidljivosti: »Ime stidljivost (pudicitia) dolazi od stida, kojim se označuje sramežljivost (verecundia); stoga je nužno da se stidljivost odnosi na ono, čega se ljudi najviše srame. A ljudi se najviše srame seksualnih čina... u toliko, da ni sam concubi- tus conjugalis, koji ie urešen poštenjem braka, nije bez sramote i to stoga jer se poriv genitalnih udova ne podvrgava vlasti uma kao poriv ostalih vanjskih udova; čovjek se ne srami samo onog veneričnog sje- dinjenja, već i nekih njegovih znakova, kako to veli Filozof u 2. knjigl Rhet. (cap. 6): i stoga se stidljivost osobito odnosi na venerične stvari a posebice (praecipue) na znakove veneričnih stvari, kaa što su nečedni pogledi, poljupci, doticaji; i jer se ovi obično najbolje eapažaju, stoga se stidljivost najviše odnosi na ovakve vanj- ske znakove; čistoća (castitas) se više odnosi na samo venerično sjedinjenje; i stoga se stidljivost prema čistoći ne odnosi, kao krepost, koja bi se od nje razlikovala, već kao nešto što izražava stanovitu okolnost čistoće...« (Sv. Toma II—II; 151, 4). Stidljivost je dakle krepost, veli P. Küble u duhu sv. Tome, i to pomoćna krepost čistoće. Kao takova traži da ukloni od čovjeka sve opasne utiske i predodžbe u koliko je to moguće u raz- boritom životu; svemu se čovjek ne može ukloniti, jer bi se čovjek inače morao riješiti tijela. Njeno je najviše načelo: stalno nastojanja, da pusti što manje opasnih slika i utisaka u maštu, a što je već unutra, da po mogućnosti istisne dobrim i plemenitim slikama i utiscima (P. Küble, S. J.; Deut.-Jugendkraft 8, 3; p. 29).1 b) Pokrivanje tijela pomaže do ostvarenja cilja tjelovježbe. Muškarac ne će da pokazuje svoje lijepo tijelo. Ponos muža je v svladavanju tijela, a ne u ljepoti tijela... Mi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.