Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно - ресторанна справа»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Экономическая теория (Основы экономической теории)

Abstract

ЗО ГОТ 2012 ЕТ _оет_ 8852 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 « Готельно - ресторанна справа») Харків – ХНАМГ – 2013 2 Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно - ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 23 с. Укладачі : В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва Рецензент: О. Ю. Єгорова Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 28 серпня 2012 р. © В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва, ХНАМГ, 2013 3 ЗМІСТ Стор. ВСТУП…………………………………………………………………………….…4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………….5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни………………………….….………..5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни……………………….………..5 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги………………………………….……….6 1.4. Рекомендована основна навчальна література………………….……….7 1.5. Анотації програми навчальної дисципліни……………………..………..8 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………..………9 2.1. Структура навчальної дисципліни………………………………………..9 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни……………………...……….10 2.3. Роз

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments