Affordable Access

SMRTNA OZLJEDA RADNIKA PRILIKOM POLAGANJA PLINOVODNIH CIJEVI

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SMRTNA OZLJEDA RADNIKA PRILIKOM POLAGANJA PLINOVODNIH CIJEVI 201 SIGURNOST 54 (2) 201 - 203 (2012) U travnju 2011. godine na privremenom gra- dilištu prigodom izvođenja radova na polaganju čeličnih plinovodnih cijevi poginuo je radnik AA, poslodavca Plin d.o.o., star 35 godina. Ana- liza ovog događaja temelji se na nalazima nad- ležnog inspektora rada za zaštitu na radu Držav- nog inspektorata koji je obavio očevid na mjestu događaja i poduzeo propisane mjere. OPIS DOGAĐAJA Na privremenom gradilištu obavljani su po- slovi zemljanog iskopa kanala, polaganja i spa- janja plinovodnih čeličnih cijevi promjera 24” (x70, debljina stijenke 8,8 mm). Radnici po- slodavca Iskop d.o.o. obavljali su poslove ze- mljanog iskopa, širine 90 cm i dubine 140 cm, pomoću građevinskog kombiniranog stroja. Nakon obavljenoga iskopa, radnici poslodav- ca Plin d.o.o. polagali su čelične cijevi dužine 4 m, mase 620 kg, u posteljicu kanala. Zatim su ručnim elektrolučnim zavarivanjem (REL) spajane* čelične cijevi i premazane antikoro- zivnom zaštitom. Poslije toga je kanal zatrpan iskopanim materijalom. Za potrebe podizanja i spuštanja plinovodnih cijevi, Plin d.o.o. an- gažirao je Obrt Dizalica, vlasnika FF, a dizali- com je upravljao i rukovao vlasnik Obrta. Nakon zemljanog iskopa, radnici poslodav- ca Plin d.o.o. polagali su i pozicionirali čelične plinske cijevi na sljedeći način: radnik LL je pro- vukao priveznicu, koja je jednom stranom visje- la s kuke dizalice ispod cijevi, te joj drugi kraj ovjesio na kuku. Onda je davao signale dizaliča- ru za manevar plinskom cijevi zbog spuštanja u kanal dubine 140 cm. Cijev je bila ovješena na poliestersku priveznicu** širine 75 mm (DIN-EN 1492-1, faktor sigurnosti 7:1, nosivosti 6000 kg i kutom 200°). Nakon čišćenja cijevi od nečistoća pomoću brusilice i predgrijavanja plinskim pla- menom koje je obavljeno u blizini mjesta pola- ganja, (primjer predgrijavanja: slika 1), počelo je polaganje cijevi u iskopani kanal. Radnik BB je tijekom spušt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F