Affordable Access

A feminista irodalomelmélet és irodalomkritika irányzatai = Current Tendencies in Feminist Literary Criticism

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Pn0080 Criticism / Irodalomkritika

Abstract

A kutatás két fő szakaszra bomlott: az első két évben előkészítő munkát végeztem, melynek része volt egy --végül nyolcszáz tételt kitevő -- bibliográfia összeállítása a tárgy magyar nyelvű szakirodalmából, illetve a külföldi szakirodalom legújabb eredményeinek a feltérképezése után összeállítottam és lefordítottam egy tanulmánygyűjteményt A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel címmel (Debrecen, Csokonai, 2006.). A munka második szakaszában pedig elkészült egy monográfia, melyben egyrészt képet adok a feminista irodalomelmélet és -kritika negyven évnyi történetének irányzatairól, valamint Virginia Woolf Saját szoba c. nagyesszéjének relevanciáját elemzem, a monográfia második részében pedig azt vizsgálom, milyen módon jelenik, jelenhet meg ez a fajta irodalomszemléleti mód a magyar irodalomtudományban. Ezt a kérdést többféleképp közelítem meg: egyrészt egy a magánbeszédtől az irodalomtudományi megszólalásokig terjedő skálán elemzem a magyar beszédmód nemi kódoltságát, másrészt megvizsgálom, milyen intézményi lehetőségei vannak ennek a beszédmódnak, illetve miképpen artikulálja önmagát, harmadrészt pedig két kortárs szöveg recepcióját elemzem a kritikai fogadtatás nemi kódoltságának szempontjából. A kutatást kiegészítette egy nemzetközi konferencia is (A nő mint szubjektum, a női szubjektum, 2006. ápr. 7-8., Debrecen), melyen 55 előadás hangzott el, és körülbelül 110-en vettek részt rajta. A konferencia anyaga is megjelenik egy válogatott kötetben. | The research can be divided into two distinct parts: in the first two years I compiled a bibliogrophy of about 800 items in the research field concerned, and after mapping the most recent results in feminist literary theory I also edited and translated a reader in Hungarian, entitled The Junctures of Feminism and (Post)modernism (Debrecen, Csokonai, 2006.) In the second phase I wrote a monograph in which I am giving an outline of the major tendencies in feminist literary theory and criticism in the past forty years, including a chapter that analyses the current relevance of Virginia Woolf's essay A Room of One's Own, whereas in the second half of the monograph I am investigating how feminist literary theory as a discourse can find its way into Hungarian literary studies. I am approaching the question in diverse ways: first, from the perspective of gender studies, I am analysing various modes of Hungarian discourse ranging from the private to literary scholarship; second, I am examining the potential interventions into the institutional system, and exploring the self-representations of Hungarian feminist literary criticism; third, I am analysing the gendered features of the reception of two contemporary literary texts. The research was complemented by a conference (The woman as subject, the female subject; 7-8 April 2006, Debrecen), with 55 presentations and 110 participants. The proceedings will also be published in an edited volume.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments