Affordable Access

Segura Llopes, Carles (2003): Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó. Alacant: Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana, "Biblioteca de Filologia Catalana, 12". 427 p.

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled amb uns apèndixs, on destaquem el més extens i útil, el de les “adscripcions de les variants lèxi- ques” (pp. 280-300), que diferencia entre sis tipus de models tradicionals i catorze d’innovadors. Cal aturar-se en els dos llistats més densos, el del “Model tradicional no coincident amb qualsevol dels models estàndards catalans” i el de la “Innovació que és un castellanisme no adaptat (o semàn- tic) provinent de l’estàndard castellà”.7 En definitiva, el llibre de Carles Segura mereix una lectura ben detinguda, que segur que serà de profit. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES BALDAQUÍ, Josep Maria (2004). La percepció de la vitalitat etnolingüística pels jóvens de l’Alacan- tí, Alacant / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’A- badia de Montserrat. MONTOYA, Brauli (2003). “Carles Segura, El parlar d’Elx a estudi: aproximació a una descripció, Elx, 1998, Ajuntament d’Elx.”, Caplletra, 35, 184-186. SEGURA, Carles (1996). Estudi lingüístic del parlar d’Alacant, Alacant: Institut d’Estudis “Juan Gil- Albert”. SEGURA, Carles (1998). El parlar d’Elx a estudi: aproximació a una descripció, Elx: Ajuntament d’Elx. SEGURA, Carles (2003). Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó, Ala- cant: Departament de Filologia Catalana. Universitat d’Alacant. Brauli MONTOYA ABAT Universitat d’Alacant GONZÁLEZ, Montserrat (2004): Pragmatic Markers in Oral Narrative. The case of English and Catalan. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 409 p. Des de la publicació de l’obra ja clàssica de Deborah Schiffrin (Discourse Markers) l’any 1987, han estat nombrosos els estudis publicats sobre marcadors discursius, tema de recerca en- grescador i complex, que sovint s’ha mostrat rebel a l’anàlisi sistemàtica per part dels investigadors. En aquest sentit, el treball de Montserrat González sobre marcadors pragmàtics en el relat oral cons- titueix una proposta sòlida, metodològicament molt rigorosa, que posa a l’abast dels estudiosos una ei

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F