Affordable Access

Prikaz knjige- Branka Sladović Franz PSIHOSOCIJALNI RAZVOJ DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA

Authors
Publisher
Faculty of Law, University of Zagreb, Department of Social Work
Publication Date

Abstract

Branka Sladović Franz Prikaz knjige Branka Sladović Franz PSIHOSOCIJALNI RAZVOJ DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA Zagreb:Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003., str. 164 Iako se u profesionalnoj zajednici i medijima posvećuje dosta pozornosti djeci koja odrastaju u dječjim domovima do sada u Hrvatskoj nismo imali niti sustavnih istraživanja niti relevantnih knjiga koje bi pomogle stručnjacima da bolje razumiju psihosocijalne potrebe ove djece. Knjiga doc. dr. sc. Branke Sladović Franz Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima ne samo da je prva knjiga u ovom području, već uspješno objedinjuje rezultate empirijskog istraživanja u kojem su sudjelovala djeca koja odrastaju u dječjim domovima sa suvremenim spoznajama u utjecaju odrastanja u instituciji na razvoj djece. Knjiga se sastoji od šest dijelova te sažetka, literature i kazala pojmova. U uvodnom dijelu prikazani su oblici ugroženog razvoja djece u obitelji, posebno fizičko zlostavljanje djece, spolno zlostavljanje djece, psihološko zlostavljanje djece, zanemarivanje djece te ostali činitelji ugroženog razvoja djece u obitelji. Slijede teorijska objašnjenja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece. Navedene su tri suvremene teorijske perspektive: teorija razvojne psihopatologije, psihodinamika zlostavljanog djeteta i teorija rizika i otpornosti. Nakon toga, autorica piše o oblicima skrbi za zlostavljanu djecu gdje su prikazane pravne i psihosocijalne osnove zaštite zlostavljane djece. Posebna pozornost je posvećena institucionalnoj skrbi za djecu odnosno istraživanjima institucionalne skrbi za djecu te istraživanjima funkcioniranja djece u domovima za djecu. U drugom poglavlju navedeni su ciljevi istraživanja koje predstavlja okosnicu knjige. Istraživanje je provedeno sa svrhom da se dobije empirijski odgovor na tri relevantna problema: (1) Utvrditi obilježja izloženosti zlostavljanju i ostalim stresnim događajima u obiteljskom ž

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments