Affordable Access

Om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler

Authors
Publication Date

Abstract

I denne forskningsartikel peges der på den manglende opmærksomhed, der uddannelsespolitisk har været omkring forholdet mellem kravet om værdiafklaring på skolerne i Danmark og inddragelsen af det multikulturelle aspekt. Det diskuteres, hvorvidt man på en multietnisk skole kan undgå at havne i et "skindemokrati", hvis man i højere grad inddrager den værdimæssige dimension i demokratiseringsprocessen. De ændrede vilkår for dannelse og identitet i senmoderniteten peger også i denne retning, hvis man vil engagere unge i demokratiet. Løgstrup og Hal Kochs syn på etisk og demokratisk dannelse diskuteres og der peges på behovet for at gentænke forholdet mellem disse to dannelsesformer i retning af en inddragelse af en medborgerskabsidé, der hverken er et kulturelt eller politisk medborgerskab - men et eksistentielt og kosmopolitisk medborgerskab beskrevet som "sokratisk citizenship".

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.