Affordable Access

Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí

Authors
Publication Date
Keywords
 • Biodegradable Waste
 • Mechanical-Biological Treatment Of Wastes
 • Municipal Waste
 • Environmental Impact
 • Sampling
 • Residual Waste
 • Waste Production
 • Czech Republic
 • Germany
 • Austria
 • Spain
 • Odpady Rozložitelné Biologicky
 • Zpracování Odpadů Mechanicko-Biologické
 • Odpady Komunální
 • Vliv Na Žp
 • Odběr Vzorků
 • Odpady Směsné
 • Produkce Odpadů
 • Česká Republika
 • Německo
 • Rakousko
 • Španělsko

Abstract

Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. Druhá část zprávy obsahuje kapitoly 1.6 až 1.17.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.