Affordable Access

Kết quả năm 2009 và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Authors
Publisher
ISSI
Publication Date
Keywords
  • Situation
  • Prospect
  • 2009
  • 2010
  • Kết Quả
  • Triển Vọng
  • 2009
  • 2010

Abstract

Bài viết giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2009 và các bài học rút ra. Tiếp theo dự báo triển vọng kinh tế năm 2010 và một số giải pháp thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới và khắc phục những hạn chế, bất cập của năm 2009.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments