Affordable Access

Water, winst en werk (Review of the book Nederland 1500-1815: De eerste ronde van moderne economische groei, J. de Vries, A. van der Woude, 1995, 905018281X).

Authors
Source
Legacy

Abstract

Esb985 -1- Water, winst en werk1 Volgens de moderne endogene groeitheorie zullen landen met een hoge investeringsquote in beginsel sneller groeien dan landen met een lage investeringsquote. Bovendien zullen landen die (ver) achter liggen bij het niveau van de arbeidsproduktiviteit in het koploperland extra groeien, omdat zij kunnen profiteren van het op goedkope wijze imiteren van bestaande produktietechnieken. De recente successen van de opkomende industrielanden hebben geleerd dat deze factoren inderdaad van belang zijn, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een belangrijke voorwaarde is de aanwezigheid van een redelijk opgeleid en elastisch arbeidsaanbod. Daarnaast dienen de instituties van het land te voldoen aan de eisen van een moderne markteconomie en moet er sprake zijn van een voldoende mate van politieke en sociale stabiliteit, waardoor bijvoorbeeld de invoer van buitenlands financieel kapitaal wordt bevorderd. Een moderne markteconomie wordt gekenmerkt door efficiënt functionerende goederen-, geld-, en arbeidsmarkten. Eerste moderne markteconomie Volgens de historici Jan de Vries en Ad van der Woude is de eerste moderne markteconomie in Nederland ontstaan. Om dit aan te tonen hebben zij een omvangrijk boek geschreven dat de titel 'Nederland 1500-1815' draagt2. De ondertitel luidt: 'De eerste ronde van moderne economische groei'. De auteurs maken het zeer aannemelijk dat de investeringsquote in de Republiek van de Gouden Eeuw inderdaad substantieel hoger was dan in de rest van Europa, dat het arbeidsaanbod elastisch en mobiel was, dat de instituties voldeden aan de eisen van een moderne markteconomie, dat de bevolking redelijk opgeleid was en dat er sprake was van een voldoende mate van politieke en sociale stabiliteit. In de periode 1580-1780 kende Nederland de hoogste produktie per hoofd van de bevolking in de wereld. Om dit te bereiken heeft ons land echter niet op grote schaal kunnen profiteren van de kennis, die elders in een kopl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments