Affordable Access

Aleksandar Ehrmann (1879–1965), industrial magnate and benefactor (a portrait) (Summary)

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ISSN 0353-295X UDK 929 Ehrmann, A. RADOVI – Zavod za hrvatsku povijest Izvorni znanstveni rad Vol. 41, Zagreb 2009. 325 Marko Fak Aleksandar Ehrmann (1879–1965), veleindustrijalac i mecena (skica za portret) Konzul Aleksandar Ehrmann, veleindustrijalac i dobrotvor, neizostavna je figura u proučavanju povijesti Židovske zajednice u Hrvatskoj, povijesti hrvatske drvne in- dustrije, povijesti Jastrebarskog i Slavonskog Broda u razdoblju između dva svjetska rata. Kao ugledni član konzularnog zbora Grada Zagreba, bio je rado viđeni sudionik brojnih javnih događanja, sudjelovao je u radu brojnih društava te je nesebično darivao institucije i udruge s posebnim naglaskom na one koje su skrbile za starine i hrvat- sku povijest. U ovom se radu prvi put daje sustavan prikaz Ehrmannova djelovanja, rekonstruiran prema dosad neobjavljivanim dokumentima iz njegove ostavštine. Obitelj Ehrmann Aleksandar Ehrmann rodio se u mjestu Podbuzu, u Istočnoj Galiciji (današnja Zapadna Ukrajina), 14. rujna 1879. u imućnoj židovskoj obitelji.1 Roditelji Ignac Ehrmann i Adela rođ. Liebermann imali su još trojicu sinova: Leona (r. 1870), Oska- ra (r. 1877) i Leopolda. Cijela obitelj Ehrmann bavila se drvnom industrijom; Leon2 je 1903. godine utemeljio drvoprerađivačku tvrtku Slavonija d.d. u Brodu na Savi (današnji Slavonski Brod), a rođak Samuel u listopadu 1895. osnovao je s trgovcem Eugenom Ferdinandom Botheom tvornicu namještaja Bothe i Ehrmann d.d. u Za- grebu. Riječ je o jednoj od najvećih i najkvalitetnijih tvornica pokućstva u Srednjoj Europi koja je opskrbljivala carski dvor u Beču i s velikim je uspjehom poslovala 1 Općina Medveščak (Zagreb), Izvadak iz matične knjige umrlih, br. 215/65. 2 Leon Ehrmann umro je 1913. godine u Budimpešti, o čemu svjedoči vijest u novinama Posavska Hrvatska (7 [1913] 18, 2): „Leon Ehrmann umro. Nakon dugog težkog bolovanja preminuo je dne 27. travnja o. g. u Budimpešti, u svojoj 44. godini života, u našim i inozemskim krajevima dobro poznati velein

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F