Affordable Access

Aleksandar Ehrmann (1879–1965), industrial magnate and benefactor (a portrait) (Summary)

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date

Abstract

ISSN 0353-295X UDK 929 Ehrmann, A. RADOVI – Zavod za hrvatsku povijest Izvorni znanstveni rad Vol. 41, Zagreb 2009. 325 Marko Fak Aleksandar Ehrmann (1879–1965), veleindustrijalac i mecena (skica za portret) Konzul Aleksandar Ehrmann, veleindustrijalac i dobrotvor, neizostavna je figura u proučavanju povijesti Židovske zajednice u Hrvatskoj, povijesti hrvatske drvne in- dustrije, povijesti Jastrebarskog i Slavonskog Broda u razdoblju između dva svjetska rata. Kao ugledni član konzularnog zbora Grada Zagreba, bio je rado viđeni sudionik brojnih javnih događanja, sudjelovao je u radu brojnih društava te je nesebično darivao institucije i udruge s posebnim naglaskom na one koje su skrbile za starine i hrvat- sku povijest. U ovom se radu prvi put daje sustavan prikaz Ehrmannova djelovanja, rekonstruiran prema dosad neobjavljivanim dokumentima iz njegove ostavštine. Obitelj Ehrmann Aleksandar Ehrmann rodio se u mjestu Podbuzu, u Istočnoj Galiciji (današnja Zapadna Ukrajina), 14. rujna 1879. u imućnoj židovskoj obitelji.1 Roditelji Ignac Ehrmann i Adela rođ. Liebermann imali su još trojicu sinova: Leona (r. 1870), Oska- ra (r. 1877) i Leopolda. Cijela obitelj Ehrmann bavila se drvnom industrijom; Leon2 je 1903. godine utemeljio drvoprerađivačku tvrtku Slavonija d.d. u Brodu na Savi (današnji Slavonski Brod), a rođak Samuel u listopadu 1895. osnovao je s trgovcem Eugenom Ferdinandom Botheom tvornicu namještaja Bothe i Ehrmann d.d. u Za- grebu. Riječ je o jednoj od najvećih i najkvalitetnijih tvornica pokućstva u Srednjoj Europi koja je opskrbljivala carski dvor u Beču i s velikim je uspjehom poslovala 1 Općina Medveščak (Zagreb), Izvadak iz matične knjige umrlih, br. 215/65. 2 Leon Ehrmann umro je 1913. godine u Budimpešti, o čemu svjedoči vijest u novinama Posavska Hrvatska (7 [1913] 18, 2): „Leon Ehrmann umro. Nakon dugog težkog bolovanja preminuo je dne 27. travnja o. g. u Budimpešti, u svojoj 44. godini života, u našim i inozemskim krajevima dobro poznati velein

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.