Affordable Access

Het waterzuiveringsprogramma voor het Scheldebekken

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Management
  • Programmes
  • River Basins
  • Waste Water
  • Belgium
  • Schelde R.
Disciplines
  • Biology

Abstract

HET WATERZUIVERINGSPROGRAMMA VOOR HET SCHELDEBEKKEN Dr. ir. I. CAPPAERT Directeur-Generaal Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering The river basin of the Scheldt is extended over France, Belgium and the Netherlands. The quality of the river is influenced by the discharges in these countries. The policy of the Flemisch Waste Water Trestment Authority consist of developing local river catchment plans which result in long term and short term fnvestment programs. The paper describes the polfution in Flanders. The total dischar- ge of the sewer system amounts tor 3,9 mil/ion inhabitants and 1 mil/ion inhabitant equivalents (I.E.) due to industrial discharges. In addition the discharges of industry info the surface waters are to be taken into account. The Board has approved of a short term in vestment program of 6,5 bil/ion B.F. This program wil/result in the reduction of the discharges by 850.000 I.E. in the river basin of the Scheldt. Simultaneously different new discharge licenses wil/ be issued in order to reduce the industrial discharges into the surface water. Actually 63 sewage works are in tunetion with a total capscity of 2,3 mil/ion I.E. Daily 1,1 mil/ion inhabitant equivalentsof waste water are treated. This short term in vestment program is a first step to achleve the water quality standards in 1955. WATERKWALITEIT De kwaliteit van het water van een nv1er wordt bepaald door een samenspel van di- verse factoren : het debiet en de snelheid van het water, de natuurlijke biologische- en scheikundige samenstelling, de weersom- standigheden en de lozingen. Deze kunnen van allerlei aard zijn: het effluent van een zuiveringsinstallatie van overheid of indus- trie, ongezuiverd huishoudelijk of indus- trieel afvalwater via riool of collector aange- voerd, overstorten van rioolsystemen. De kwaliteit van het oppervlaktewater dient te voldoen aan de eisen die men stelt naargelang de bestemming die we aan het oppervlaktewa- ter willen geven zoals

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments