Affordable Access

Le Quy Don's Essay on Li- Ch'i

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Le Quy Don
  • Li- Ch'I
  • Lịch Sử Nho Học
  • Luận Lý Khí
  • Lê Quý Đôn
  • Việt Nam

Abstract

Trên cơ sở lịch sử Nho học Việt Nam, bài viết trình bày và phân tích luận lý khí trong "Văn đài loại ngữ" của Lê Quý Đôn. Tác giả chỉ ra rằng, luận lý khí của Lê Quý Dôn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Chu Tử học. Nhưng, trong quá trình trình bày luận lý khí của mình, Lê Quý Đôn đã có những nhận định rất đặc sắc, làm nên cái riêng của ông, khiến ông được gọi là học giả tập đại thành của Nho học Việt Nam. Bài viết chỉ ra rằng, dù Lê Quý Đôn dùng "lý", "khí" để giải thích sự sinh thành và vận động của đất trời, nhưng ông không hề bài xích Phật giáo và Đạo giáo. Trái lại, ông còn có tư tưởng dung hợp tam giáo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments