Affordable Access

Avanç dels contexts arqueològics i de la cronologia absoluta de l'hipogeu XXI de Calascovas

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • History

Abstract

capítol 6 .Gornés Avanç dels contexts arqueològics i de la cronologia absoluta de l’hipogeu XXI de Calascovas J. Simón Gornés Joana M. Gual J. L. Gómez Mayurqa (2006), 31: 165-181 167 AVANÇ DELS CONTEXTS ARQUEOLÒGICS I DE LA CRONOLOGIA ABSOLUTA DE L’HIPOGEU XXI DE CALASCOVES J. Simó Gornés Hachero* Joana M. Gual Cerdó** J. L. Gómez Pérez*** RESUMEN: Los resultados obtenidos a partir de las investigaciones arqueológicas realizadas en el hipogeo XXI de Calascoves (Alaior) apuntan hacia aspectos novedosos dentro del panorama prehistórico de Baleares, como pudiera ser la contextualización del comercio precolonial, y el anclaje cronológico de los primeros hipogeos de planta compleja y el inicio de elementos simbólicos como la columna. PALABRAS CLAVE: Menorca, hipogeo, cronología absoluta, comercio precolonial. ABSTRACT: The results obtained from archaeological investigations at tomb XXI in Calascovas (Alaior, Minorca) have shed light on new aspects of Balearic prehistory, including pre-colonial trade, the chronology of the first complex rock-cut tombs and the appearance of symbolic elements such as columns. KEY WORDS: Minorca, rock-cut tomb, absolute chronology, pre-colonial trade. 1. INTRODUCCIÓ La necròpolis prehistòrica de Calascoves és un dels jaciments arqueològics més emblemàtics de l’illa de Menorca. Per la seva extensió i monumentalitat arquitectònica ha estat objecte de múltiples referències entre tots els investigadors locals i forans, i no tan sols forma part de la història arqueològica de Menorca, sinó que també ha estat associada a la història més recent a causa del seu deteriorament progressiu per les ocupacions per part de persones que estiuejaven en aquest indret, i que actualment sembla haver-se solucionat. La cala està formada por la sortida al mar de dos barrancs: Sant Domingo i Biniadrís; la * Departament d’Història i Teoria de les Arts. Àrea de Prehistòria. Grup de Recerca Arqueobalear, Universitat de les Illes Balears. ** Servei de Patrimoni Històric. Con

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F