Affordable Access

Nov predmet iz kamenitog doba u Dalmaciji

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

71 Opazke. Redak 1. — Rječ Signia jasno izražena, a poslie nje nema piknje. „ 2. — Symphori je nedvojbeno, te je i piknja na koncu. Doli pri kraju slova P u rjeci Templum vide se, ako i nejasno tra­ govi slova L složena sa p, kako je Mommsen nagadjao. „ 3. — Venus veoma riedko dolazi pod imenom Pelagia. Ov. Fast. : „a spumis est dea dicta moriš*. ,, 4. — Poslie so lo nema piknje. — Signum, scil. „statua, effigies,si­ mulacrum, imago velfusilis, velsculptilis, vel intexta". Fore. 5. - Dcae tasvim jasno. Zadnje slovo u rječi posvt, obilno je pre- kršteno i gori i doli, te može biti i T i i, ali je vjerojatnije da je T, a da je rezbar zaboravio staviti i povrh t ovako t . „ 6. — SAC je očito. Sliedi L povede, te bez dvojbe oznaka Corni- fieije obitelji, a tako bi značilo Lučio. Comificio, Secundo, to su imena konsula od godine, kada je templum posvećen bio (sacrntum, consaeratum). Ali tih imena nismo mogli nadi u običnih popisib konsularskih. Jedino za god. 275 po Is dolazi kao consul suffectus njeki Vetlius Comifi- cius Gordianus", koj je svoju stolicu zasjeo prvoga srpnja. S. L. Nov predmet iz kamenitog doba u Dalmaciji, Sa slikom. Kod gosp. Frana Kalogjera u Blatu na otoku Korčuli nahodi se kamenita sjekira, znamen i ta sbog tva r i , od koje sastoji, i sbog oblika svoga. Sjekira je težka 510'20 grama, dolazi dakle po te­ žini druga nakon one najveće do sad našaste na našim stranama, što nadjena na otoku Krku, bje darovana nar. ark. muzeju u Za- 72 grebu.1) Duga je 151'-%„ najveća širina joj je 56"$„. a najveća debljina 30,;%., Oblikom približuje se velikoj sjekiri zagr. muzeja, ali se od nje ipak razlikuje. 1 ova korčulanska sjekira svršuje s jedne strane klinasto, a pnt druge se razširuje i splošnjuje, te završuje polupakružnim oštrim bridom, ter je baš liepo ugladjena, ali joj je presjek posve pakružan, a ne oblučno-oštrljat (ovalo-aigue), kao što su sjekire tipa A po Oskar Montelius-ovom razlikovanju,2) niti samo »pretežito obličast« kao š

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments