Affordable Access

Logisch Pluralisme en Informatie

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Carnap En Bar-Hillel
  • Logisch Monisme
  • Logisch Pluralisme

Abstract

abstractOndanks recente aandacht voor het veelzijdige karakter van het concept semantische informatie (Floridi, 2003), blijven de meeste pogingen om dit begrip te formaliseren (Carnap & Bar-Hillel, 1952; Hintikka, 1970) binnen het kader van het logisch monisme steken (de idee dat er slechts één ware logica is). Het doel van deze bijdrage is om een aanpak te formuleren die uitgaat van het zogenaamde logisch pluralisme (Beall & Restall, 2000). Het voorgestelde alternatief is bedoeld als een minder dogmatische aanpak van logica en informatie en sluit bovendien beter aan bij het dagelijks gebruik van de term informatie. In een eerste deel van de bijdrage worden de basisinzichten van het logisch pluralisme uiteengezet. Een volgend deel bespreekt enkele verschillende invullingen van de het begrip ‘semantische informatie’ en gaat meer in detail in op het impliciete logisch monisme in de klassieke theorie van Carnap en Bar-Hillel (1952). Daarna worden een aantal op communicatie gebaseerde situaties geschetst waarin de klassieke benadering van informatie en in het bijzonder het toekennen van ‘informatie-inhoud’ tekort schiet. Elk van de gegeven voorbeelden geeft aanleiding tot een pluralistische invulling van wat het betekent om ‘informatief te zijn’. Het laatste voorbeeld sluit bovendien naadloos aan bij Beall & Restalls versie van het logisch pluralisme.text

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments