Affordable Access

Les marededéus trobades a les comarques de Girona

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

238 46 l.·íiol *• REVISTA DE G I R O N A •• NÚM. 2:;S sr.TEMBHi: - DCTUBKI: 2006 Patrimoni t- PATRIMONI Les marededéus trobades a les comarques de Girona Àngel Rodríguez Vilagran Gravat de la Mare de Déu de les Olletes, a Sant Privat d'en Bas. Quan llegim la història dels santuaris I temples dedicats a la Mare de Déu, sovint ens sorprèn ei relat de la troballa d'una imatge que significà l'inici de la devoció en aquell lloc i la fundació d'un temple. Aquesta lectura, avui, en un món tan tecnològic i laic, se'ns fa sorprenent i quasi increïble, deixant de banda les creences de cadascú. Normalment sol ser un pastor 0 una pastora qui troba una escultura de la Mare de Déu i, moltes vegades, és un toro qui ií indica on està amagada. El brau fa de pont entre la humanitat i la divinitat. No ens ha d'estranyar que, a la ciutat d'Olot, la patrona sigui la Mare de Déu del Tura, ja que antigament així anomenaven un bou 0 un toro. PATRIMONI *• REVISTA DE G I R O N A - » NÚM. 2_iM SI:II.MBHI-; - «.JLIT'HKL 2006 • U u l + y Normalment les imatges són descobertes per un pastor o una pastora en una font, en una cova^ a dalt d'un arbre o amagades sota terra Una crònica Ho iJegim en el llibre Jardhi de Maria plantado eti el Prindpado de Catalunya, de Narcís Camós: «Era en el lugar dondc hoy esta la capilla, Ueno de àrboles, no obstante que no eni muy àspero. aun- que rodeado de inontes, y apjrtado del concurso de la Villa, que en .iquella ocasión tetiía su sitio mas lejos. y era muy pequem, por lo cual qucdaba este lugar como bosque. Sucedió pues. que saliendo un toro de la dicha casa, se flie a dicho lugar niuchas veces, dando él "luchas senas, y hacieudo extraordi- nanos bramidos: con que se manifes- to aquel tan grande tesoro, que en el i^ scaba escondido: volviéndose aquel ^"gar de espeso bosque, ameno Jar- •^ín, pues luego se le edifico allí nusmo, y de aquí se vino a poblar de niuchos habicantes, hasta, q

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F