Affordable Access

Сезонні зміни у структурі домінування черепашкових амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (басейн Дніпра)

Authors
Publisher
Тернопільський національний педагогічний університет
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ql Zoology

Abstract

УДК [593.121:477.42] О. М. АЛПАТОВА Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка, вул. В. Бердичівська, 40, Житомир 10008, Україна СЕЗОННІ ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ДОМІНУВАННЯ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ (TESTACEALOBOSEA; TESTACEAFILOSEA) Р. ГУЙВА (БАСЕЙН ДНІПРА) Ключові слова: черепашкові амеби, сезонні зміни, структура домінування. Черепашкові амеби – одна з найбільш поширених та домінуючих груп у водних екосистемах. Багаточисельні літературні дані показують, що ці тварини населяють найрізноманітніші природні біотопи з різними температурними умовами, газовим режимом, рН середовища, якістю й кількістю неорганічних домішок та органічних сполук тощо [3]. Однак питання екології цієї групи протистів залишаються недостатньо вивченими в Україні. Тестацеї, в основному, вивчались в ході гідробіологічних досліджень найпростіших або безхребетних в цілому. Так, на Україні активно проводилися роботи по дослідженню впливу якості ґрунтів, швидкості течії, величини та режиму солоності, глибини та газового режиму водойми на видовий склад, чисельність й розподіл корененіжок [2, 4–10, 13, 15, 16]. Знаходимо в літературі також фрагментарні відомості по сезонній та річній динаміці, в яких черепашкові амеби розглядаються як складова частина мікрозообентосу або придонного зоопланктону [11, 12, 15]. Відомості про дослідження сезонних змін структури домінування в угрупованнях черепашкових амеб України відсутні. 2 Матеріал та методи досліджень Збір матеріалу проводили 1−2 рази на місяць протягом 2008-2009 рр. в р. Гуйва біля с. Млинище Житомирської обл. Ця річка є правою притокою р. Тетерів (басейн Дніпра). Кількісний та якісний підрахунок тестацей проводили методами, рекомендованими для цієї групи найпростіших [1]. Визначали домінантну структуру угруповань черепашкових амеб згідно класифікації Мюленберга [17]. Вид вважали евдомінантом, якщо його чисельність складала 32−100% від загальної, домінанто

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F