Affordable Access

Pompeia com a font d'inspiració = Pompei as a source of inspiration

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

POMPEIA COM A FONT D'INSPIRACIÓ Marta Thorne N o solament arqueolegs i historiadors van viatjar a Pompeia i en van fer la cronica de la seva descoberta el 1689, quan van apareixer les primeres troballes, o més tard, després de l'ex- cavació que es va comencar el 1748. Es pot dir que més aviat fou la immediatesa de l'efecte, que no pas una perspectiva retrospectiva propia de museu, la condició excepcional que feu de Pompeia una visita imprescindible pels viatgers dels segles XVIII i XIX que feien el seu xgran tour*. Artistes, arquitectes, escriptors i turistes van visitar l'excavació, miraculosament pre- servada sota la cendra expulsadapel Vesubi. Cadascú al seu torn va contemplar les ruines amb una predisposició especial, pero tots ho feren amb el mateix respecte i amb el rngeix desig de transmetre les sensacions experimentades en aquest Iloc. Les cartes des d'Itdlia i els diaris de viatge descriuen invariablement visites a Pompeia, els progressos de les excavacions, detalls de I'art i de I'arquitectura posada al descobert, així com els intents de captar I'«esperit» de I'Antiguitat. Per aventurar una explicació del <cperque. d'aquest gran interes en Pompeia, tant per part de la comunitat intel.lectua1 com per part del públic en general, hauríem de buscar-ne els mo- tius tant a dins com a fora de Pompeia. Des de dintre Pompeia, junt amb Herculenaum, Esta- bies i Oplontis formaven troballes completes d'origen relativament «recent». Fins llavors l'únic exemple conegut de pintura classica (no de decoració en estuc) era un mural roma, titulat «El casament d'Aldobrandinin. Així que, en termes de pintura, de planificació urbanística, arqui- tectura i vida quotidiana, Pompeia era un tresor de material ben conservat i potencialment precís. Carles 111, mecenes de les excavacions, va prohibir que es prenguessin notes i es fessin cro- quis de les ruines, pero no pogué evitar ni la demanda d'informació ni la utilització de Pom- peia com a font d'inspiració de novel.le

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments