Affordable Access

"L'espasa i el llibre". Premsa i Il·lustració a Girona en el marc de la guerra contra la França de la Revolució

Authors
Publisher
Manuscrits: revista d'història moderna
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Resum El context de la Guerra Gran va donar peu a un ressorgiment de la publicística que, fins a cert punt, va na, que e revoluci l’atenció mer peri del solda qual s’ev ció franc venció. Paraule Resume la Franc El conte to punto directam ria, se pu ción de periódic moral de evidenci Francesa Convenc Palabra Manuscrits 20, 2002 187-196 «L’espasa i el llibre». Premsa i Il·lustració a Girona, en el marc de la guerra contra la França de la Revolució1 Lluís Roura i Aulinas Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Història Moderna i Contemporània Edifici B. 08193 Bellaterra (Barcelona) [email protected] 1. Aqu de la offer prefigurar l’esclat de la premsa que es viuria quinze anys més tard. A la ciutat de Giro- s trobava directament immersa en la guerra de la monarquia espanyola contra la França onària, van publicar-se tres periòdics prou interessants que, fins ara, no han merescut dels estudiosos. Entre els quals sobresurt el que, de fet, pot considerar-se com el pri- òdic adreçat explícitament als militars (Instrucción militar o escuela histórica y moral do). L’estudi d’aquest periòdic permet remarcar la complexitat d’una conjuntura en la idencien la presència d’una sensibilitat clarament il·lustrada, l’impacte de la Revolu- esa i el clima contrarevolucionari que amarava la guerra contra els exèrcits de la Con- s clau: Il·lustració, Guerra Gran, Revolució francesa, premsa, Girona. n. «La espada y el libro». Prensa e ilustración en Girona, en el marco de la guerra contra ia de la Revolución xto de la Guerra Gran dio lugar a un resurgimiento de la publicística que, hasta cier- , prefiguró el estallido de la prensa quince años después. En la ciudad de Girona, ente inmersa en la guerra de la monarquía española contra la Francia revoluciona- blicaron tres periódicos muy interesantes que, hasta ahora, no han merecido la aten- los estudiosos. Entre ellos, sobresale el que, de hecho, puede considerarse el primer o dirigido explícitamente a los militares (Instrucción milit

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments