Affordable Access

Методичні вказівки до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (№549)

Authors
Publisher
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
Publication Date
Keywords
  • Особенности экономики предприятий ГХ

Abstract

Характеристика теплопостачання м МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА До друку дозволяю перший проректор ________________ (Г.В. Стадник) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 6.050100 – "Економіка підприємств" спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства") ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007 Методичні вказівки до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 6.050100 –„Економіка підприємств”, спеціалізації „Економіка підприємств міського господарства”) Укл. Славута О.І., Покуца І.В. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 31с. Укладачі: О.І. Славута, І.В. Покуца Рецензент: В.М. Тюріна Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 8 від 23.01.2007р. Метою цих методичних вказівок є розширення і поглиблення теоретичних знань студентів у сфері економіки підприємств житлово-комунального господарства, набуття практичних навичок у виконанні економічних розрахунків, аналізу і вирішення конкретних ситуацій. Комплекс завдань за окремою темою розрахований для виконання на практичних заняттях. Результати опрацювання завдань є складовою комплексної оцінки за змістовним модулем 1 відповідної дисципліни. Рівень знань для поточного контролю визначається за допомогою таких критеріїв: “П’ять балів” – коли студент дає обґрунтовані, теоретично правильні відповіді на запитання; демонструє знання підручників, посібників, спеціалізованих періодичних видань; викладає матеріал з логічною послідовністю, робить узагальнення

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments