Affordable Access

AUDITORY NEUROPATHY IN NEWBORNS AND TODDLERS IN CROATIA – IS THE PRESENT METHODOLOGY OF UNIVERSAL NEONATAL HEARING SCREENING APPROPRIATE?

Authors
Publisher
Children's Hospital Zagreb
Publication Date

Abstract

Cilj istraživanja: ispitati koliko se često slušna neuropatija javlja u Hrvatskoj te bi li, s obzirom na njenu učestalost, u naša rodilišta osim ispitivanja otoakustičke emisije (OAE) valjalo uvesri i automatsko ispitivanje evociranih potencijala moždanog debla (A-ABR). Ispitanici i metode: u razdoblju od 1. 10. 2002. do 1. 10. 2007. u Hrvatskoj je rođeno oko 200 000 djece. U oko 90% djece je kod otpusta provjeren sluh metodom OAE. Svoj djeci u koje je OAE bila odsutna, kao i u neurorizične djece ili one koja su poslije nesigurno reagirala na zvučne podražaje, učinjeni su dijagnostički evocirani potencijali moždanog debla (ABR). Kriteriji za dijagnozu slušne neuropatije bili su uredan OAE i odsutan ili značajno promijenjen ABR. Rezultati: u petogodišnjem razdoblju jednostrano ili obostrano trajno slušno oštećenje nađeno je zasad u 240-ero djece u prosječnoj životnoj dobi od 6 mjeseci. Obostrana slušna neuropatija nađena je u 4-ero djece (1,7% slušno oštećene djece, odnosno, 0,02‰ opće populacije novorođenčadi). Sva su ta djeca bila neurorizična. U jednog je djeteta nađena Arnold-Chiarijeva malformacija, a u jednog agenezija corpus calosuma i kraniosinostoza. Zaključak: s obzirom na rezultate ovog istraživanja, prirođena slušna neuropatija je u Hrvatskoj rijetka, pa zasad ne postoji opravdana potreba za uvođenjem sustavnog A-ABR-a u naša rodilišta. Ipak, naglašava se potreba praćenja razvoja slušanja i govora i prema potrebi dijagnostički ABR, pogotovu u neurorizične djece, bez obzira na uredan OAE u rodilištu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments