Affordable Access

TÜRKİYE’NİN SINIRAŞAN AKARSU ANLAŞMALARINA COĞRAFİ AÇIDAN BİR BAKIŞ

Authors
Publisher
Marmara Geographical Review

Abstract

ÖZETBu çalışmada, akarsu sorununun yoğun etkileşimine sahne olanOrtadoğu ekosisteminde yaşam ve çevre güvenliğini olumsuz etkileyen süreçlere ve çözüm önerilerine yönelik görüşler tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda ise akarsu kullanımının neden olduğu çevreye yönelik sorun ve yarar analizleri ortaya konmaya çalışılmıştır.Anahtar sözcükler: Ortadoğu, Su Sorunları, Anlaşma, Kirlilik, EkolojiABSTRACTThe objective of this work is to study process affecting life andenvironmental safety in Middle East, which the intensive interactions take, places and to discuss optimization proposals for river water problems. Therefore to well upon on as a conclusion, dimensions of problems and usefulness were exposed because of using river water.Keywords: Middle East, Water Problems, Contract, Pollution, Ecology

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments