Affordable Access

Korespondencja z lat 1670-1697 pomiędzy cesarzem Leopoldem I a podległymi instancjami dotycząca spraw wyznaniowych i przeprowadzenia kontrreformacji na Śląsku Cieszyńskim

Publication Date
Keywords
  • Śląsk Cieszyński
  • Jezuici
  • Bibliotheca Scherschnickiana
  • Kontrreformacja

Abstract

Korespondencja cesarza z Urzędem Zwierzchnim we Wrocławiu, starostami ziemskimi księstwa cieszyńskiego oraz jezuitami w Cieszynie. Zawiera wcześniejszy załącznik z 1641 r. Korespondencja zawiera zarówno oryginały pism, jak i odpisy. Niektóre dokumenty odnoszą si© do innych regionów Śląska

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments