Affordable Access

Mišljenja i komentari: Iza samostanskih zidina

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_12-2010.vp:CorelVentura 7.0 mišljenja i komentari Iza samostanskih zidina N. Raos Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zagreb Get thee to a nunnery: why wouldst thou be a breeder od sinners? (Shakespeare, Hamlet, Act III.) – Znate što kaÞe predsjednik sindikata: “ovu zemlju upropaštava nekompetentno i neodgovorno rukovoðenje”. Misao je opæa, opæenito prihvaæena, a kad nešto postane opæe prihvaæena istina, onda – opæenito govoreæi – prijeti da postane neistina, jer postaje predrasuda: “sve su Þene iste”, “muškarci misle samo na jednu stvar”, “sve se vrti oko novca”… Koliko takvih stereotipa imamo? – Ne valja sve generalizirati – na to æe kolegica koja je èula ovu moju reèenicu dok smo zajedno pili kavu – nije da sve ne valja u ovoj drÞavi. Imamo i te kako uspješnih ljudi i ekipa. Postoje oaze izvrsnosti koje dobro funkcioniraju i po svjetskim standardima, pa samo treba prièekati da one širenjem svoga utjecaja poboljšaju opæu društvenu klimu i izvuku nas iz krize. Misli mi se vratiše na ratne godine. Sjeæam se kako sam, zato što sam se sluÞio tamošnjim kompjutorom, dolazio na Institut Ruðer Boškoviæ. I dok sam radio zaèuh sirenu, zatekne me uzbuna. Du- boko u protuatomskom skloništu pomislih: “Tko zna što se gore dogaða? MoÞda Ruðera više i nema – ostao je samo jedan zid, a na tom zidu moj terminal kompjutora.” “Duboko, na dnu najdubljeg mora Þivi jedna školjka, a u njoj biser – samo za mene”, kaÞe mor- nar iz romana Yukija Mishime. Da, bilo bi lijepo kad bi se èovjek mogao sasvim odvojiti od svih nevolja ovoga svijeta, pa se poput pustinjaka uvuæi u kakvu spilju ili kao Ivan Krstitelj lutati pustinjom hraneæi se skakavcima i divljim medom. Lijepo li je Bog kolegici dao, pomislih. Odmah poslije fakulteta za- poslila se u institutu, došla u dobru ekipu, Þivi s roditeljima, djece nema, udavala se nije… Kad sve uzmeš, njezin se svijet svodi na šefa, kuæu i dvoje-troje kolega. A moj? Tri godine bez pravog stana i bez posla, a familija na grbaèi. Pisanje za novine

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F