Affordable Access

Närbyråkraten och handlingsutrymmet - En implementeringsstudie av hur handläggare på Försäkringskassan uppfattar sitt tolknings- och handlingsutrymme till följd av den nya sjukförsäkringsreformen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Implementering
  • Sjukförsäkring
  • Försäkringskassan
  • Närbyråkrat
  • Handlingsutrymme
  • Law And Political Science

Abstract

Vägen från policybeslut till implementering är sällan problemfri. Processer som styr implementeringen är avgörande för hur beslut manifesteras i realiteten. Denna uppsats är en fallstudie av Försäkringskassan och belyser implementeringsproblematiken kring sjukförsäkringsreformen 2008. En diskrepans uppmärksammades mellan handläggare och politiker, där Försäkringskassan fick skulden för försäkringsbesked som gavs till följd av reformen. Ur ett närbyråkratsperspektiv analyseras personliga handläggares åsikter på Försäkringskassan. Enligt detta perspektiv skapar närbyråkraterna i sitt dagliga möte med medborgarna den offentliga politiken. Hur stort deras handlingsutrymme är blir centralt för att förstå rollen närbyråkraterna spelar i sin funktion som implementerare och tillämpare av politiska beslut. Resultaten visar att sedan reformens införande upplever handläggarna att handlingsutrymmet har minskat, att de känner sig mer styrda och att de är måna om att följa regelverket. Bilden av närbyråkraten som utformar politiken får därmed revideras, och en förståelse för implementeringsproblematiken återfinns snarare på högre nivå i implementeringsprocessen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F