Affordable Access

Tercer trimestre 1990

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Tercer trimestre 1990 Tot retlexionant sobre el comentari de les dades termo-pluviometriques, se'm va ocórrer consultar el Butlleti número 47, que correspon al periode de juliol-setembre de 1989. Amb cena sorpresa, vaig observar que eis esdeveniments climatics objecle d'un especial comentari en aquest número, eren els mateixos que els de feia un any. Va ser en aquest moment, quan em vaig plantejar la possibilitat d'introduir alguna novetat a la secció. per tal de no caure en la repetició. Es per aixb, que en aquells Butlletins en que hi hagi una manca de fets a destacar, inclourem unes notes bioclimatiques d'un conreu de la nostra zona climatica. TMA TM t ' trn tma oscil. pluja l/rn2 Juliol 35 30'7 24'8 1 8'8 15 11'9 8 Agost 29'9 29'9 25'1 20'3 15 9'6 43'5 Setbre 32 27'4 22'6 17'8 15 9'6 91 L'Avellaner. Caracteristiques físiques i químiques. El sol 6s preferible que sigui pedregós, pissarrós o arenollimós, fet que facilita la penetració de I'aigua i i'aire. Per contra, els argilosos provoquen I'asfixia. La potencia del sbl ha de guardar relació amb el desnivel1 del terreny. Aixi, en zones planes són recomanables gntixos de 80 cts., i en zones amb pendent de 30- 40 cts.. Tot aixb. esta lligat amb un correcte drenatge de les terres per tal d'evitar inundacions, que poden donar lloc a podriment d'arrels , clorosi férrica .... Per altra banda, la composició química del sol i I'abundant existencia de calc poden provocar clorosi, enteca com el bloqueig del sbl i mala assimilaci6 del ferro. Davant aquest problema, tenim la solució d'aportar quelats de ferro que ajuden a compensar I'equiiibri perdut. Un alt percentatge de cal$ en el terreny pot provocar el que s'anomena comunament tapa$, provocat per la solidificació de la calc dissolta existent en el sbl, formant una crosta dura de dificil penetració. Per últim,. cal indicar que les caracteristiques d'acidesa més apropiades, I'anomenat pH. és el neutre, als voltants de 7, o lleugerament &cid o basic.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F