Affordable Access

Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини XIX століття)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • G Geography (General)

Abstract

64.rtf І.М. Шоробура. Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини XIX століття) УДК 74.264.3 І.М. Шоробура, кандидат педагогічних наук, ст. викладач (Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут) СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (до середини XIX століття) Подана коротка ретроспектива становлениия шкільної географічної освіти в Україні та особливості її роз- витку до середини ХІХ століття. Історичний підхід у географії відомий і використовується під час вирішення найрізноманітніших географіч- них завдань. У процесі ж навчання географії у школі історичний підхід використовується дуже мало. Проте історія, яка вивчає минуле людства в усій його різноманітності, надає нам чудові можливості для підвищення ефективності процесу навчання географії. Відомий афоризм твердить: "Історія повторюється. Це один з її недоліків" (Кларенс Стюард Дарроу). Так, знання історії становлення географічної освіти допомагає розвитку сучасної науки, дає можливості не повторювати помилок минулого. Багато українських вчених розглядали питання вдосконалення змісту та методики викладання шкільної гео- графічної освіти, зокрема Н.В. Бірюкова, О.Т. Діброва, Е.А. Дурманенко, Ф.Д. Заставний, Я.І. Жупанський, С.Г. Кобернік, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик, П.А. Масляк, М.О. Откаленко, В.Ю. Пестушко, В.Я. Плахута, М.М. Паламарчук, С.М. Пальчевський, Г.П. Пустовіт, Л.В. Тименко, В.Я. Сасихов, А.Й. Сиротенко, Г.Є.Уваров, Б.А. Чернов, О.І. Шаблій, Е.І. Шипович, П.Г. Шищенко та інші. Значний внесок у розвиток шкільної географії та методики її викладання зробили В.О. Геренович, М.М. Баранський, К.Г. Воблий, М.В. Кубійович, А. Реман, С.Л. Рудницький. Багато є рекомендацій та посібни- ків, виданих українськими авторами. Зупинимося на розвитку та становленні шкільної географічної освіти в Україні. Нам не відомо, яких географічних знань набували діти в школах Київської Русі. У братських школах Києва, Львова, Луцька, козацьких школах викладались лише

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F