Affordable Access

Milieueffectenrapport windmolenpark SeaStar

Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Titel van de studie en de titel is heel lang THV SeaStar Milieueffectenrapport windmolenpark SeaStar MER SeaStar 10 juli 2013 - versie 1.0 Colofon International Marine & Dredging Consultants Adres: Coveliersstraat 15, 2600 Antwerp, Belgium : + 32 3 270 92 95 : + 32 3 235 67 11 Email: [email protected] Website: www.imdc.be IMDC nv Windmolenpark SeaStar Milieueffectenrapport I/RA/11421/12.201/MIM I versie 1.0 - 10/07/13 Document Identificatie Titel MER SeaStar Project Milieueffectenrapport windmolenpark SeaStar Opdrachtgever THV SeaStar Documentref I/RA/11421/12.201/MIM Documentnaam K:\PROJECTS\11\11421 - MER SeaStar\10-Rap\RA12201_MER SeaStar\RA12201_MER_SeaStar_v1.0.docx Revisies / Goedkeuring Versie Datum Omschrijving Auteur Nazicht Goedgekeurd 1.0 10/07/13 Finale versie CPA/MIM/MGO MIM/MSM MSA Verdeellijst 32 Analoog Marc Huygens (THV SeaStar) 1 Pdf/Word Marc Huygens (THV SeaStar) IMDC nv Windmolenpark SeaStar Milieueffectenrapport I/RA/11421/12.201/MIM II versie 1.0 - 10/07/13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL .......................................................................................................................... II LIJST VAN TABELLEN ............................................................................................................... VI LIJST VAN FIGUREN .................................................................................................................. XI VOORWOORD .............................................................................................................................. 1 LIJST MET AFKORTINGEN EN DEFINITIES .............................................................................. 3 1. INLEIDING ....................................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments