Affordable Access

SJEĆANJE NA JEZIKOSLOVCA STJEPKA TEŽAKA

Authors
Publisher
Faculty of teacher education
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

277 SJEĆANJE NA JEZIKOSLOVCA STJEPKA TEŽAKA Marija Znika Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb Iz ruku Stjepka Težaka primila sam magistarsku diplomu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osvojio me srdačnom, iskrenom čestitkom. Ovaj kratki tekst samo je pokušaj da mu zahvalim za sva dobra djela. Tko se god ikada našao u (ne)prilici davati izravno jezične savjete (a Stjepko Težak bio je u takvim situacijama desetak godina!) na telefonske upite ili u izrav- nim radijskim i televizijskim emisijama, znat će koliko je znanja, umijeća i pribra- nosti potrebno da se sroči kratak, znanstveno utemeljen, jednostavan i pravodo- ban odgovor. I to ne samo na pitanja iz jedne struke, iz jednoga područja, nego na mnoštvo raznovrsnih pitanja iz raznih područja ljudske djelatnosti. Stjepko Težak bio je jedan od rijetkih koji je imao znanja i mudrosti davati kratke i razumljive jezične savjete i zato je bio omiljen jezični savjetodavac, svojevrsni jezični smje- rokaz. Pritom nije uvjeravao sugovornika snagom autoriteta sveučilišnog profeso- ra, nego snagom jasno i jednostavno izloženih argumenata, ne zapadajući pritom u simplifi kaciju radi podilaženja publici. U njegovim jezičnim savjetima, koji su poslije djelomice sabrani u knjiga- ma, obuhvaćeno je bilo mnoštvo tema i odgovora koji su tek kasnije postali pred- metom temeljita znanstvenog istraživanja, a mnogi i iscrpne monografske obrade. Prisjetimo se samo njegovih kratkih ogleda o množini zbirnih imenica, o množini gradivnih imenica, o brojnim tvorbenim dvostrukostima, o nizu problema u para- digmi imenica, ali i o uljezima u hrvatskom jeziku... Kao neizvorni novoštokavac iznimno je dobro ovladao jezičnom normom i odlično razumijevao jezične mijene. Produbljivao je svoja znanja i širio svoje spoznaje do zadnjega časa. Intelektualna radoznalost jedno je od njegovih bitnih obilježja. Širenje znanja o jeziku i stalno praćenje recentnih dostignuća u jeziko- slovnoj kroatistici odražavalo se ne samo u njegovim jezičnim savjetim

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F