Affordable Access

Izbor iz djela Hrvoja Morovića

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hrvoje Morović

Abstract

IZBOR IZ DJELA HRVOJA MOROVlCA Hrvoje Morović, Izbor iz djela priredila i uvodom popratila Neda Anzulović, Književni krug, Split 1988, 432 str. S l a v k o K o v a č i ć Splitski Književni krug u svom upornom i uspješnom nastojanju da kul­ turnu tradiciju davno i duboko ukorijenjenu u tom dijelu Hrvatske što bolje vrednuje i posreduje široj javnosti, te tako potakne nova pokoljenja na ve­ će zanimanje i Ijubav prema tom važnom području ljudskog života, uvrstio je među prvih šest knjiga svog niza »Suvremenici« izabrana djela Hrvoja Morovića (1914—1982), marljivog istraživača naše književne prošlosti i vrs­ nog bibliotekara-bibliografa. Izdavač je tom knjigom neposrednije i jače nego bilo kojim od svojih brojnih i vrlijednih izdanja snažno naglasio važ- nos't knjiga i biblioteka za stvaranje i unapređivanje bilo kojeg dijela kul­ ture, jer Morovićevi su radovi poglavito prožeti baš tom porukom. U Splitu, Marulićevu gradu (ovdje nije suvišno izreći taj često ponavljani izraz!), uvijek je bilo ljubitelja knjiga i biblioteka, ali može se slobodno reći, da ni u jednom drugom našem gradu biblioteke, privatne i javne, nije pratila i ne prati tako zlosretna sudbina. O jednoj i o drugoj činjenici uvje­ rit će se svak tko pozorno pročita prvi dio Morovićeve knjige kome je opći naslov Povijest biblioteka, a iznosi 173 stranice teksta. Istina, ti su njegovi radovi već bili objavljeni, 10 njih u knjizi Povijest bi­ blioteka u gradu Splitu I. dio, Zagreb 1971, a jedan u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Međutim spomenuta je knjiga izišla u vrlo skromnom izdanju i u maloj nakladi, pa je nije bilo moguće više naći u knjiižarama, a još je! ma­ nje pristupačan bio navedeni stručno-profesionalni časopis. Sada, ponovno tiskani u lijepo opremljenoj knjizi i u znatno većoj nakladti, svakomu su dostupni. Potrebno je još spomenuti i to da je priređivač, prof. Neda Anzu­ lović, pojedina mjesta u tim radovima posuvremenila svojim opaskama, gdje je to već bilo nužno, ali — razumije se — ne dirajući u Mor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments