Affordable Access

Pere Alberch artífex de la relació musical entre les Seus de Girona i Barcelona en el Renaixement tardà

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PERE ALBERCH ARTÍFEX DE LA RELACIÓ MUSICAL ENTRE LES SEUS DE GIRONA I BARCELONA EN EL RENAIXEMENT TARDÀ PER JOSEP M. GREGORI I CIFRÉ La relació musical entre les Seus de Girona i Barcelona durant els segles XV i XVI, se'ns presenta polaritzada, principalment, a través de dos personatges importants per a la història musical de Catalunya: Guillem Molins de Podio i Pere Alberch i Ferrament àlias Vila, conegut en el seu temps com Pere Alberch Vila, Pere Vila, o simplement Vila, pel record que hom tenia del seu oncle organista Pere Vila, a la catedral de Barcelona. Guillem Molins va exercir amb tota certesa el magisteri del cant de la Seu de Barcelona, entre els anys 1446 i 1458'. Al 1470 entre els cape- llans de la capella del rei Joan 11, hi figurava el cantor Guillermus Molins canonicus sedis Gerunde, de la qual en fou mestre de cant i síndic capitu- lar, entre els anys 1473 i 1475 ^ . Sabem que un any després Guillermo Molins de Podio gaudia del segon benefici de Sant Blai, a la Seu de Barcelona ^ Si bé desconeixem la seva obra polifònica, creiem que cal identificar Guillem Molins, el cantor reial i mestre de cant de les Seus de Girona i Musicològica, n. III, lUDIM, Barcelona, 1983. CIVIL, F. Personajes y aconteceres musicales", Revista de Gerona, any XVIII, n. 58, Girona 1972. ' Id., nota 1. 281 J. M. GREGORI Barcelona, amb el teòric Guillermus de Podio, autor dels tractats Ar^ Musi- corum (València, 1495) i Enchiridion de principiïs musice disciplineu. Apuntem solament aquesta hipòtesi i reservem per a una propera ocasió, l'estudi d'aquest tractadista català coetani de l'espanyol Ramos de Pareja. PERE ALBERCH I L'ADMISSIÓ DE L'ORGANISTA GASPAR SAGRISTÀ La Seu de Girona es trobava sense organista des que Llorenç Quis- quer, o Casquer —provenia de Perpinyà i havia signat el contracte d'orga- nista amb el Capítol l'any 1532'— va rebre el darrer dia del mes de desembre de 1537, la última paga dels administradors de l'Obra de la c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F