Affordable Access

La Bessola, un projecte educatiu en català a la Catalunya Nord

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La Bressola, un projecte educatiu en català a la Catalunya Nord 67 La Bressola, un projecte educatiu en català a la Catalunya Nord Autors Joan-Pere le Bihan La Bressola Xavier Rull Associació d’Amics de la Bressola La Bressola és una xarxa d’escoles catalanes de la Catalunya Nord que apli- ca un sistema d’immersió lingüística adequat a la realitat sociolingüística nord-catalana. En aquest article expliquem què és la Bressola i com funciona el seu mètode d’immersió, un mètode que podria implantar-se en altres escoles del do- mini lingüístic català. La realitat catalana a França El tractat dels Pirineus (1659), signat entre els regnes de França i Espanya, va signifi- car la partició de Catalunya: una part que- dà sota la monarquia espanyola i una altra part quedà sota la monarquia francesa. Aquesta situació ha perdurat fins avui. Durant tots aquests anys, la llengua cata- lana ha patit persecució a totes dues bandes de la frontera, però amb eficiència desigual a cada banda de la frontera. En efecte, a la Catalunya sota domini espanyol el català és una llengua encara parlada, s’ensenya en el sistema d’educació públic i fins i tot ocupa certs àmbits de prestigi, com ara les administracions públiques. En canvi, a la Catalunya sota domini francès (el depar- tament dels Pirineus Orientals) el català és una llengua que es parla poc, pràcticament no s’ensenya i té una presència ínfima a les administracions públiques i als mitjans de comunicació. En aquest sentit, la política francesa d’arraconament de llengües dis- tintes del francès, més efectiva que l’espa- nyola, ha fet els seus efectes. La pressió contra el català a la Catalunya Nord és constant des de fa molts anys. Ja quan Lluís XIV va annexionar a França les comarques nord-catalanes va declarar que «l’ús del català repugna i és contrari a l’ho- nor de la nació francesa».1 Aquesta decla- ració va inspirar la política de l’Estat fran- cès de cara al català fins avui dia, és a dir, durant més de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments