Affordable Access

Kako bizantinski pisci pišu lična i mjesna slovenska imena

Authors
Publisher
Museum of Croatian Archaeological Monuments; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

w oo Kako bizantinski pisci pišu lična i mjesna slovenska imena. Pod ovim naslovom hoću da publikujem na ovome mjestu svoje studije, kojima se već odavno bavim!), o tome, kakovu grafiju upo­ trebljavaju bizantinski pisci, kad pišu slovenska lična i mjesna imena, naroda i zemalja. Ovoga pitanja doticahu se dosada samo pdgodice razni lingvisti, kad su trebali ove grafije kao potvrde za svoje izlaganje gla­ sovnih pojava slovenskih. Sistematski se ovim pitanjem nije do sada još nitko bavio, koliko je meni poznato. Kako je tema u prvom redu lingvističke prirode, uporedbe sa slo­ venskim tudi cama u balkanskim jezicima nadaju se same od sebe. Ali kako će biti uz put i raznih ekskursa, od kojih ovaj puta publikujem prvi, tretirat će se i pitanja, koja u velike interesuju balkanskog historičara. PokOjni veliki historičar Jireček pokazao je u mnogo slučajeva, kako se lingvistika j' historija baš na Balkanu vrlo često nužno dopunjuju. Nakon razvitka bizantinskih, novogrčkih, arnautskih i rumunskih studija danas je postalo jasno, da se balkanski problemi moraju prou­ čavati u vezi. Stime će se morati pomiriti i jugoslavenska lingvistika. Posljednja lijepa publikacija učenoga Danca, profesora u Kobenhavnu, g. Kr. Sandfelda, pod naslovom ,Balkanfilologien. En oversigt over dens resultater og problemer. Kobenhavn, 1926., p. 118.", daje mi povoda, da to ovom prilikom osobito naglasim. Moja je radnja zamišljena kao ulomak iz balkanske filologije. Filologičke kombinacije cara Konstantina. Svakome, tko se i malo učitao u Isidora iz Seville (t 636), u Pavla Diakona (t 7977), a osobito u našega Popa Dukljanina (12. stOlj.), udara u oči, čitajući carevo .De administrando imperio" (a. 950), jedna jaka zajednička crta izmedu ovih autora iz ranog Srednjeg Vijeka. Kadgod govore ovi pisci o kojem narodu, pokrajini ili gradu, oni svagda nastoje , da protumače etimologički, kako bl. danas rekli, samo ime naroda, grada ili pokrajine, prije negoli će da udu u iznošenje historijsk

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments