Affordable Access

Dygnitarze rosyjscy nad Wisłą po powstaniu styczniowym

Authors
Publisher
Wydawnictwo Naukowe "Semper"
Publication Date
Keywords
  • Polska -- Polityka I Rządy -- 1796-1918 [Kaba]
  • Zabór Rosyjski -- Polityka I Rządy [Kaba]
  • Polska -- 1864-1918 (Okres Popowstaniowy) [Kaba]
  • Urzędnicy Rosyjscy
  • Gubernatorzy - Polska
  • Poland - Politics And Government - 1796-1918
  • Poland - 1864-1918
  • Russian Officials
  • Governors - Poland - 19Th C.
  • Russian Partition

Abstract

Tytuł pracy recenzowanej : Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ss. 358.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments