Affordable Access

Andrzej [Bniński] biskup poznański, wraz z Jakubem z Wyganowa wikariuszem i oficjałem generalnym poznańskim, z ...

Publication Date

Abstract

Andrzej [Bniński] biskup poznański, wraz z Jakubem z Wyganowa wikariuszem i oficjałem generalnym poznańskim, z Mikołajem archidiakonem warszawskim, z Mikołajem z Soboty kustoszem i z Jakubem z Wyganowa kanonikiem poznańskim, wydają polubowny wyrok w sporze między Piotrem z Warki rządcą kościoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu i altarzystami tegoż kościoła o anniversaria, oraz ustalają podział dochodów stąd płynących.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.