Affordable Access

Навчально - методичний посібник з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент»

Authors
Publication Date
Keywords
  • Финансовый менеджмент

Abstract

1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємства") Харків 2006 � Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90 с. Автори: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський У посібнику наведено матеріал, що розкриває зміст вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємства". Даються рекомендації щодо виконання курсової роботи та її оформлення. Рецензент: Г.С. Волинський. Рекомендовано кафедрою "Економіка будівництва", протокол №_1_ від „_30_” _серпня__ 2006 р. � 1. Цілі Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця 1.1. Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним(и) планом(ами) складає 60 год., для магістрів 48 год. 1.2. Мета вивчення: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною і інвестиційною діяльністю, винайдення правильних фінансових рішень. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із сутністю і теоретичними основами фінансового менеджменту; навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств; виробити навички управління вхідними й вихідними грошовими потоками на підприємстві; сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами; обґрунтувати необхідність і методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; навчити правильно оцінювати фінансові ризики й застосовувати інструменти антикризового управління. 1.3. Предмет дисципліни: вивчення конкрет

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments