Affordable Access

Sobre la variabilitat morfològica d'algunes espècies dels Ormyridae Foerster. Una nova família d'Himenòpters per a Catalunya (Hymenoptera. Chalcidoidea)

Authors
Publisher
Sessió Conjunta d'Entomologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

V Sessió Conjunta d'Entomología (1987) C -M -D3 Ses. Entom. ICHN - SCL, V: 77-90 Barcelona.1989 SOBRE LA VARIABILITAT MORFOLÒGICA D'ALGUNES ESPÈCIES DELS ORMYRIDAE FOERSTER. UNA NOVA FAMÍLIA D'HIMENÓPTERS PER A CATALUNYA. (HYMENOPTERA. CHALCIDOIDEA) JULI PUJADE I VILLAR Ce travail montre les especes d'ORMYRIDAE récoltees sea- galles des Cynipides à Catalunya. Toutes elles sont nouvelles pour notre -faune. Nous avons etudie la varieté morphologique des exemplaires obtenus, principalment, d'Or- myrus puntiger et Ça nous a permis trouver quelques nouveux caracteres des mies et des femelles pour pouvoir leurs differencier meilleur d'O.nitidulus. Finalement nous croyons possible qu'avec le nom d'O.puntiger il y a melange plus d'une espece. I 1,4 -T F2 C:11 LJ CCI á L' actual familia dels ORMIRIDAE ha estat durant molt de ternos inclosa com a subfamília dels TORIMIDAE, doncs tenen en comú la grandaria relativa de les coxes posteriors i la similitud de la venaciö alar (aspectes morfològics que s'utilitzaven entre d'altres caràcters, per a caracteritzar els torímids). Malgrat tot els ormírids se separen facilment d'ells observant l'esculturaciö de l'abdomen (el qual presenta fileres dentades i en moltes especies unes depres- sions mes o menys marcades). A mes, tenen el cos fortament esclerotitzat, els notaules molt poc marcats o absents, les antenes curtes i, l'abdomen molt convex, allargat en les femelles amb l'ovopositor molt curt i l'epigidi llarg. La familia dels ORMIRIDAE este representada a Europa únicament pel genere Ormyrus, del qual se'n coneixen un total de 15 especies. A la Península Ibérica, fins fa poc s'havia esmentat Unicament 0.puntiger Westw (vegeu ERDOS de 1955, a CEBALLOS de 1964). Recentment NIEVES (1984, 1986) ha ampliat el nombre total a 7 especies. -77- Les referencies bibliogràfiques d'aquesta familia les hem de buscar principalment, a més de les esmentades ante- riorment, a ERDOS (1946), NIKOL'SKAYA (1952) i BOUCEK (1970, 1977). Cap d'aquests treballs

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments