Affordable Access

Metale wysokiej czystości - Cynk BN-79/0899-11

Authors
Publisher
Wydawnictwa Normalizacyjne
Publication Date

Abstract

Zgłoszona przez Instytut Metali Nieżelaznych ; Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych METALE dnia 2 liopca 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.