Affordable Access

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn

Authors
Publication Date
Keywords
 • Mountain Ecosystem
 • Global Change
 • Biological Diversity
 • Vegetation
 • Climate Change
 • Global Warming
 • Soil
 • Critical Load
 • Carbon Dioxide
 • Nitrogen
 • Precipitation
 • Monitoring
 • Anthropogenic Impact
 • Np Krkonoše Mts
 • Nnr Králický Sněžník
 • Hrubý Jeseník Mts
 • Pla Jeseníky Mts
 • Ekosystém Horský
 • Změna Globální
 • Rozmanitost Biologická
 • Vegetace
 • Změna Klimatu
 • Oteplování Globální
 • Půda
 • Zátěž Kritická
 • Oxid Uhličitý
 • Dusík
 • Srážky
 • Monitorování
 • Vliv Antropogenní
 • Np Krkonoše
 • Npr Králický Sněžník
 • Hrubý Jeseník
 • Chko Jeseníky
 • Oxid Uhličitý
 • Dusík
 • Monitoring
 • Půda

Abstract

Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vychází ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Zpráva přináší popis stavu řešení v roce 2007.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments