Affordable Access

Okrugli stol: Osveta birača ili pobjeda političara? Znanstvena istraživanja ponašanja birača: teorija i empirija

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 12 Prikazi.doc Osvrti, prikazi, recenzije, Polit. misao, Vol XXXVIII, (2001.), br. 2, str. 197–218 197 Osvrti, prikazi, recenzije Recenzija Wolfgang Harich zum Gedächtnis Müller/Nerding Verlag München, 2000. Trebalo je čekati deset godina da se nakon sloma istočnoeuropskih komunističkih režima počnu odavati počasti onim hrabrima, moral- nim pojedincima koji su sudjelovali u procesu stvaranja vjerodostojne memorije o tim susta- vima. Ne treba spekulirati o uzrocima propasti tih sustava, o tijeku i razlozima završetka hla- dnog rata uz koji su vezane i sudbine mnogih intelektualaca. Slast promjene tih sustava pri- pada isključivo onim političkim skupinama na Istoku i Zapadu koje su zadale posljednji uda- rac. Njihovi predstavnici svojataju sva prava pobjede, a intelektualni se svjedoci spominju najčešće kao nadobudni pijevci koji su prerano zakukurikali, pri čemu ostaje sporno koju su zoru dozivali svojim kreštanjem: zoru novog kapitalizma i liberalne demokracije ili “socija- lizam s ljudskim likom”? Još gore od toga. Te se svjedoke tereti za suradnju s propalim reži- mima, jer su svoju kritiku pisali govorom tih režima. I danas se mnogi preživjeli intelektu- alci iz olovnih vremena boje da im neki nado- budni karijerist, zakonski zaštićen demokrat- skim pravom na slobodu govora, ne citira ka- kav stari tekst u kojem se nisu zalagali za libe- ralnu demokraciju, višestranačje i kapitalizam, nego samo za humaniji socijalizam. Urednici izdanja Stefan Dornuf i Reinhard Pitsch spomenicom Wolfgangu Harichu (1923. – 1995.) započinju proces zaštite od zaborava smjelih kroničara k

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F