Affordable Access

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Authors
Publisher
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Publication Date

Abstract

Мета. Розробити систему моделювання процесів управління на основі регулювання подання інформації управлінському персоналу для прийняття рішень у харчовій промисловості в екстремальних умовах.Методика. У статті критично оцінено економічні показники, що використовуються у процесі управління. Розглянуто особливості процесів управління та їх моделювання на основі регулювання подання інформації управлінському персоналу для прийняття рішень у харчовій промисловості в екстремальних умовах. Наведено особливості управління харчовою промисловістю. Теоретичною основою були наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі управління. У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний підхід та аналіз і синтез для визначення основних тенденцій процесів управління та економіко-математичні методи для моделювання процесів управління.Результати. Теоретичні розробки, обґрунтування, висновки та пропозиції, які містяться в роботі, отримані автором самостійно на основі всебічного вивчення, аналізу й узагальнення теоретичного та практичного матеріалу, дослідження організації та ефективності. Використання системи екстремального управління в харчовій промисловості дозволить перевести процес прийняття рішень в оптимальну структуру за рахунок зниження інформаційно-психологічного навантаження ОПР, приймати більш зважені та якісні рішення, виключити неякісні рішення, прийняті в поспіху екстремальної ситуації.Наукова новизна. Моделювання процесів управління, що базуються на основі регулювання подання інформації управлінському персоналу з метою прийняття рішень в екстремальних умовах у харчовій промисловості.Практична значущість. Наведено структурну схему процесу управління харчовою промисловістю. Виявлені в результаті поглиблених досліджень процесів управління в харчовій промисловості зміни питомих ресурсозатрат на переробку різних інформаційних складових, перевантаження ОПР за умови її роботи в оптимальному режимі й коливань вхідного інформаційного навантаження.Ключові слова: моделювання, ресурси, процес управління, процес прийняття рішення, екстремальне управління, харчова промисловість, інформація.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments