Affordable Access

НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ Й ОПАЛЕННЯ

Authors
Publisher
К.: Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 55. Серия: Технические науки и архитектура

Abstract

sb-55-0 Коммунальное хозяйство городов 63 тісняти F-іони з комплексної сполуки, утворюючи більш стійкий ком- плекс і концентрація фторид-іону у воді підвищується. Після утворен- ня коагуляційних структур сполуками алюмінію реакції комплексо- утворювання відбуваються на їх поверхні. А під час седиментації від- бувається відокремлення сполук фтору. Тому для оптимізації процесу дефторування необхідно стабілізу- вати значення рН в інтервалі активного осадження алюміній гідрокси- ду. Таким чином, проведені дослідження дозволяють зрозуміти про- цеси, що відбуваються під час коагуляції алюміній сульфату у високо- фтористій артезіанській воді. Одержаний механізм дефторування буде сприяти в подальшому розробці більш ефективної технології вилучен- ня фтору. 1.Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. – К.: Наукова думка, 1983. – 528 с. 2.Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безо- пасности по международным стандартам. – М.: Протектор, 2000. – 848 с. 3.Вода питна. Нормативні документи: Довідник. Т.1. – Львів.: Леонорм, 2001 – 260 с. 4. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. – М.: МГУ, 1996. – 680 с. 5.Eli Dahi, Felix Mtalo, Balthazar Njau and Henrik Bregnhj. Defluoridation using the Nalgonda Technique in Tanzania. Reaching the unreachtd: Cyflltnges for the 21st Century. 22nd WEDC Conference. – New Delhi, India, 1996. Отримано 01.03.2004 УДК 658.336 В.О.ГАЄВСЬКА, В.А.ШУР, канд. техн. наук ЖБК Основ’янського відділення Південної залізниці, мХарків НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ Й ОПАЛЕННЯ Наводяться результати дослідження аварійності й імовірності безвідмовної роботи внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання і центрального опалення п’ятиповерхового 60-квартирного житлового будинку за період з 1980 по 2003 рр. Пока- зано можливість короткострокового прогнозування аварій у внутрішніх системах водо- поста

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments