Affordable Access

Utjecaj otpadnih voda na bakterijske zajednice u vodenom stupcu

Authors
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Science

Abstract

Ispuštanje kanalizacije u more značajno utječe na kvalitetu voda u priobalnom pojasu. Otpadne vode, bogate su organskim i anorganskim tvarima i uzrokuju promjene u veličini, strukturi, proizvodnji i funkciji autotrofne i heterotrofne mikrobne zajednice. Neobrađene ili primarno obrađene otpadne vode, obiluju visokim udjelima alohtonih bakterija među kojima prevladavaju patogeni. Unosom patogena u morsku okolinu, povećava se mogućnost širenja infekcija i bolesti kod ljudi. U ovom radu analizirana je dinamika fekalnog zagađenja i njen utjecaj na mikrobne zajednice vodenog stupca na području kanalizacijskog ispusta grada Rovinja u periodu od lipnja 2010 do svibnja 2011 godine. Bakterijski indikatori fekalni koliformi i fekalni streptokoki pokazali su da se razina i raspodjela fekalnog zagađenja značajno razlikuje u zimskom i ljetnom razdoblju. Tijekom ljeta zbog stabilnog stratificiranog vodenog stupca zagađenje ostaje potisnuto u pridnenom sloju, te se proteže do 300 m udaljenosti od ispusta. U zimskom razdoblju vodeni stupac je vertikalno izmješan te omogućuje širenje fekalnog zagađenja u cijelom vodenom stupcu. Zimi je zagađenje največe na površini, dok je pri dnu minimalno, te se proteže do 150 m udaljenosti od ispusta. Autohtona mikrobna zajednica pokazala je jaku heterogenost brojnostima i distribucijom. Smatramo da je njihova točkasta distribucija posljedica karakteristične hidrodinamike ovog sistema koju treba jos dodatno istražiti.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F