Affordable Access

HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE BİLGİ ALMA HAKKI

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KILIÇ, Semra, Halka Açık Anonim Sirketlerde Bilgi Alma Hakkı, YüksekLisans Tezi, Danısman: Prof. Dr. Asuman TURANBOY, 103 s.ÖZETHalka açık anonim sirketler (hisse senetleri halka arz edilmis olan veyahalka arz edilmis sayılan anonim sirketler kastedilmektedir), sermayepiyasalarındaki gelismelere paralel olarak büyük bir önem kazanmıstır.Sermaye piyasaları, fon arz edenlerle fon talep edenleri bulusturan piyasalardır.Sermaye piyasasında, basat yatırımcılar olmak üzere bütün ilgilileri koruyacakve piyasada güven tesis edecek etkin bir sistemin varlıgı sarttır. Çünküyatırımcıların parasını menkul kıymetlere yatırarak ihraççılara fonsaglayabilmesi ve bunun süreklilik arz edebilmesi için, yatırımcının bilgi sahibiolmasına ve aldatılmaktan korunarak sermaye piyasalarına güven duymalarınabaglıdır.Kamuyu aydınlatma kavramı da, gelisen ve yaygınlasan sermayepiyasalarında fon arz edenlerle fon talep edenler arasında güven saglamaktadır.Bilgi alma hakkının halka açık anonim sirketlerde yetersiz olması ve etkin birsekilde isleyememesi kamuyu aydınlatma ilkesinin önemli bir konumagelmesine neden olmustur.Bu çalısmanın ilk bölümünde genel olarak halka açık anonim sirketlerincelenmistir. kinci bölümde ise bilgi alma hakkı kavramının tanımı ve kapsamıele alınmıstır. Çalısmanın son bölümünde ise kamuyu aydınlatma ilkesinintanımı, fonksiyonları, amacı üzerinde durulmus, bilgi alma hakkı ilekarsılastırıldıktan sonra kamuyu aydınlatmaya iliskin mevzuat hükümlerineuyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar üzerinde durulmustur. (KILIÇ, Semra, Right to Receive İnformation in Public Companies,Master’s Thesis, Advisor: Prof. Asuman TURANBOY, 104 p.SUMMARYPublic companies (it mean that whose shares have been offeredto the public or which are considered to have been offered to thepublic) have gained a curcial importance with parallel to thedevelopment in capital markets. Capital markets are markets that sumup offer funds and demond funds. For a capital market it is necessaryto must be a system in order to built reliability and protect all partiesespecially investors. Because, inverstors would provide funds forexporters by investing money in securities depends on the investors’being informed and their relying on capital markets by being guardedagainst being cheated.The concept of public disclosure ensures ‘trust’ between the fundofferers and demanders in the developing and spreading capitalmarkets. The concept of rigt to receive information regarding the publiccompanies couldn’t execute properly and effectively gain the publicdisclosure principle very important position.In the fırst section of this study public companies at general hasbeen examined. Then in the second section the definition and the scopeof the concept of right to receive information are considered. Lastsection of the study the definition, functions, objectives and the scopeof public disclosure are focused on and the concept of publicdisclosure has been compared with right to receive information andthan studied which sanctions will lead to the public companies whendisobedience to the regulations and concent of the principle of publicdisclosure.KILIÇ, Semra, Right to Receive İnformation in Public Companies,Master’s Thesis, Advisor: Prof. Asuman TURANBOY, 104 p.SUMMARYPublic companies (it mean that whose shares have been offeredto the public or which are considered to have been offered to thepublic) have gained a curcial importance with parallel to thedevelopment in capital markets. Capital markets are markets that sumup offer funds and demond funds. For a capital market it is necessaryto must be a system in order to built reliability and protect all partiesespecially investors. Because, inverstors would provide funds forexporters by investing money in securities depends on the investors’being informed and their relying on capital markets by being guardedagainst being cheated.The concept of public disclosure ensures ‘trust’ between the fundofferers and demanders in the developing and spreading capitalmarkets. The concept of rigt to receive information regarding the publiccompanies couldn’t execute properly and effectively gain the publicdisclosure principle very important position.In the fırst section of this study public companies at general hasbeen examined. Then in the second section the definition and the scopeof the concept of right to receive information are considered. Lastsection of the study the definition, functions, objectives and the scopeof public disclosure are focused on and the concept of publicdisclosure has been compared with right to receive information andthan studied which sanctions will lead to the public companies whendisobedience to the regulations and concent of the principle of publicdisclosure.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments