Affordable Access

Anna Murià (1904-2002)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date

Abstract

tro anni dopo, Bilingualism and diglossia in their mutual relationship (in J.A. Fishman et alii (a cura di), The Fergusionan Impact. II-Sociolinguistics and the Sociology of Language, Mou- ton-de Gruyter, Berlin-Amsterdam, 1986, p. 395-401). Infine la ricerca di Francescato si concentra sulla descrizione linguistica di comunità ca- ratterizzate da repertori linguistici complessi, a cominciare dalle comunità friulane per poi concentrarsi sulla comunità germanofona di Timau, in cui la tematica teorica viene calata nel- lo studio di una realtà linguistica. Questo interesse occupa l’attività di Francescato, affiancato dalla moglie Paola Solari, a partire almeno dal 1984, e culminerà con la pubblicazione nel 1992 di Tre lingue per un paese: Timau (Congedo Editore, Galatina).7 Monica CINI Torino ANNA MURIÀ (1904-2002) Al Diccionari de la literatura catalana, sota la direcció de Joaquim Molas i Josep Massot i Muntaner, Anna Murià, barcelonina nascuda el 1904, hi és presentada únicament com a “no- vel.lista” i com a esposa d’Agustí Bartra, tot i que després se la descriu com a col.laboradora de La Dona Catalana, La Nau, La Rambla i Meridià. Tot amb tot, i potser d’ençà de la seva mort als 98 anys (el 2002), a Terrassa, la consideració d’Anna Murià i Romaní creix i la seva obra és estudiada més enllà del seu lliurament total a Agustí Bartra. Segurament, la publicació de les novel.les Res no és veritat, Alícia (1984) o Aquest serà el principi (1986) i del llibre pòstum d’assaig, fragments de memòries i de crítica social, política i literària, Reflexions de la vellesa (2003), així com la monografia de Montserrat Bacardí, Anna Murià: el vici d’escriure (2004) més els textos i homenatges que li han estat dedicats arreu del país, però ben especialment a Te- rrassa, ha encarrilat els lectors d’Anna Murià per camins més innovadors i, sobretot, més di- versos. Dir que la figura d’Anna Murià creix i resulta cada cop més fascinant no és un tòpic. I En el seu darrer text —21 d’abril de 2001— Anna Murià

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.