Affordable Access

Anna Murià (1904-2002)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

tro anni dopo, Bilingualism and diglossia in their mutual relationship (in J.A. Fishman et alii (a cura di), The Fergusionan Impact. II-Sociolinguistics and the Sociology of Language, Mou- ton-de Gruyter, Berlin-Amsterdam, 1986, p. 395-401). Infine la ricerca di Francescato si concentra sulla descrizione linguistica di comunità ca- ratterizzate da repertori linguistici complessi, a cominciare dalle comunità friulane per poi concentrarsi sulla comunità germanofona di Timau, in cui la tematica teorica viene calata nel- lo studio di una realtà linguistica. Questo interesse occupa l’attività di Francescato, affiancato dalla moglie Paola Solari, a partire almeno dal 1984, e culminerà con la pubblicazione nel 1992 di Tre lingue per un paese: Timau (Congedo Editore, Galatina).7 Monica CINI Torino ANNA MURIÀ (1904-2002) Al Diccionari de la literatura catalana, sota la direcció de Joaquim Molas i Josep Massot i Muntaner, Anna Murià, barcelonina nascuda el 1904, hi és presentada únicament com a “no- vel.lista” i com a esposa d’Agustí Bartra, tot i que després se la descriu com a col.laboradora de La Dona Catalana, La Nau, La Rambla i Meridià. Tot amb tot, i potser d’ençà de la seva mort als 98 anys (el 2002), a Terrassa, la consideració d’Anna Murià i Romaní creix i la seva obra és estudiada més enllà del seu lliurament total a Agustí Bartra. Segurament, la publicació de les novel.les Res no és veritat, Alícia (1984) o Aquest serà el principi (1986) i del llibre pòstum d’assaig, fragments de memòries i de crítica social, política i literària, Reflexions de la vellesa (2003), així com la monografia de Montserrat Bacardí, Anna Murià: el vici d’escriure (2004) més els textos i homenatges que li han estat dedicats arreu del país, però ben especialment a Te- rrassa, ha encarrilat els lectors d’Anna Murià per camins més innovadors i, sobretot, més di- versos. Dir que la figura d’Anna Murià creix i resulta cada cop més fascinant no és un tòpic. I En el seu darrer text —21 d’abril de 2001— Anna Murià

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F