Affordable Access

Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних робот з нарисної геометрії.

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

Министерство образования и науки Украині Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства Г.Д. Галкіна Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з нарисної геометрії для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» (перший семестр) Харків-ХНАМГ-2010 Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з нарисної геометрії для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 - «Архітектура» (перший семестр) / Укл. Галкіна Г.Д. - Харків: ХНАМГ, 2010. – 60 с Укладач: Галкіна Г.Д. Рецензент: канд. арх. Соловйова О.С. Рекомендовано кафедрою інженерної та комп’ютерної графіки, протокол № від 2010 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.