Affordable Access

Forna: entre la vespra i l'endemà de l'expulsió

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 03 A G U A I T S - 1 0 ( H I V E R N , 1994) FORNA: ENTRE LA VESPRA I L'ENDEMÀ DE L'EXPULSIÓ Salvador Alemany Garcia 1. INTRODUCCIÓ: LA FONT EMPRADA El final del segle XVIII ve caracterizat pels nombrosos plets de caràcter antisenyorial. En la batalla que duen els pobles per tal de desfer-se de les càrregues senyorials s'utilitzarà el camí de la via judicial. Gràcies a açò, tota la paperasa que s'aporta durant el procés permet posar-nos a l'abast una gran quantitat de documentació a hores d'ara no coneguda o de difícil localització.*" Entre la diferent informació que proporciona aquest tipus de documents, cal destacar la que ens remet als moments previs i posteriors de l'expulsió dels mories. Així, per exemple, estudiant aquestes fonts s'han pogut descobrir diferents cartes de poblament que no eren conegudes.* '^ Precisament sobre un plet d'aquest ens hem basat per a fer un acostament, aproximatiu i parcial, sobre la Foma anterior al foragitament morisc, així com la problemàtica que s'obri després d'aquest. Però, abans, farem una petita anàlisi de la font que ens ha permès realitzar aquest estudi.<^ > L'any 1786 començava a València un plet entre el baró de Foma, Benidoleig, Godella..., En Pasqual Maria Julià, representat pel seu apoderat Raimundo Sànchez, i el comú de Foma, el qual havia delegat en la persona de Francisco Teodosio Botella. La causa de la confrontació era la pretensió per part dels veïns de Foma que es declararà la nul.litat de totes les prestacions i obligacions que havien de satisfer al senyor del lloc. En el sumari els advocats i representants del baró anirien desfent un a un tots els arguments que presentaven els de Foma, com tot seguit veurem. El plet comença quan Francisco Teodosio Botella demanà a En Pasqual Maria Julià que mostrarà la carta de poblament de Foma, document en el qual es basava el baró per a rebre les prestacions dels de la baronia, tot i pensant que no la posseiria en no ser la seua família la propi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F